Schoolplan

Het schoolplan is voor het team een planningsdocument voor de periode 01-08-2019 tot 01-08-2023. Hierin wordt aangegeven hoe we nu werken en hoe het onderwijs aan onze school er over 4 jaar uit zal zien en welke stappen er nodig zijn om dit te bereiken. Het is richting gevend: waar gaan we naar toe met ons onderwijs.Een andere functie van het schoolplan is het op gang brengen en houden van een voortdurende dialoog over de kwaliteit van het onderwijs en het onderwijsbeleid op school. Het schoolplan lokt deze dialoog uit tussen teamleden, maar ook tussen team en medezeggenschapsraad.

Download het schoolplan 2015-2019

Vernieuwingsagenda

Elk jaar maken we een vernieuwingsagenda, specifiek voor dit jaar. Die vind je hieronder.