Harm Wolthuis

Directeur

Sinds de oprichting van onze school in 2012 heb ik leiding mogen geven aan onze mooie school. Leidinggeven is voor mij het creëren van een cultuur waarin iedereen op basis van vertrouwen en respect zich kan bewegen en kan ontwikkelen. Een lerende en innoverende cultuur waarin het eigenaarschap laag in de organisatie ligt. Een cultuur waarin leerkrachten en kinderen centraal staan en niet de systemen. Ik probeer leerkrachten en kinderen in een positie te brengen van waaruit ze zich maximaal kunnen ontplooien, waarin ze zicht krijgen op hun talenten en hun ontwikkelingsgebieden. Een school waar niet alleen maar ''aan'' kinderen wordt geleerd maar vooral ook ''vanuit'' kinderen wordt geleerd. Waar kinderen worden uitgedaagd, waarin ze onderwerpen als reflectie, feedback en eigenaarschap over hun eigen leren vorm kunnen geven. Waarin ''leren'' wordt vervangen door ''ontwikkelen''.

Wilt u mij contacten? h.wolthuis@vcog.nl

Naar het teamoverzicht