Missie en visie

We dagen onze leerlingen uit hun talenten te ontplooien binnen de veilige omgeving van de school en eigenaarschap te ontwikkelen over hun eigen toekomst. We bieden innovatief, bezield en kwalitatief hoogstaand onderwijs. We zijn verbonden aan en betrokken bij onze leerlingen, hun ouders, onze medewerkers en de wijk waarin de school staat.

Hoe wij werken

We hebben de ambitie om een innovatieve school te zijn die op zoek gaat naar de leerbehoeftes van onze kinderen en onze leerkrachten en daar zo dicht mogelijk bij probeert aan te sluiten. "Practice what you preach" is een belangrijke waarde. Als we het hebben over het eigenaarschap voor het leerproces zo dicht mogelijk bij de leerling neer te leggen dan proberen we ook het eigenaarschap voor belangrijke schoolse zaken bij de leerkracht neer te leggen. Waar we willen werken aan competenties en talenten van leerlingen gaan we ook aan de slag met de competenties en de talenten van de leerkrachten. Als we het hebben over (zelf) reflectie en feedback door en voor kinderen doen we dat ook binnen ons team. Op onze school staan leerkrachten en leerlingen centraal.

Het woord 'school' wordt vaak geassocieerd met 'lesgeven'. Hedendaagse kinderen en goed opgeleide leerkrachten stellen andere eisen aan hun dagelijkse werk. Het 'lesgeven' en 'lesontvangen' dekken niet meer de lading van eigentijds onderwijs. Natuurlijk geven we instructie, maar veel centraler staat het 'ontwikkelen' van kinderen tot wereldburgers die met alle geleerde houdingen en vaardigheden een stap in de maatschappij kunnen zetten. Juist de soft skills als communiceren, presenteren, creatief denken en samenwerken hebben of krijgen een belangrijke plaats bij ons.

Onze school is een Samenlevingsschool. We proberen door een pluriform aanbod op levensbeschouwend onderwijs een bijdrage te leveren aan een stuk Wereldburgerschap. We besteden ongeveer twee uur per week aan levensbeschouwend onderwijs. Naast het humanisme en het christelijke geloof behandelen we de andere wereldgodsdiensten: Hindoeïsme, Boeddhisme, het Jodendom en de Islam. Voor meer informatie over de vormgeving van levensbeschouwend onderwijs op onze school, kunt u kijken op de pagina Identiteit.

Als school gebruiken we de verworvenheden van de Visible Learning School. De Visible Learning school is gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek van John Hattie. Hij heeft 150 interventies onderzocht op hun effectiviteit op het leren. Als school hebben wij de keuze gemaakt om aandacht te besteden aan de meest effectieve interventies. U kunt hier meer over lezen op de pagina Visible Learning.