Historie

Onze school is gelegen in de nieuwe wijk "Meeroevers" in Meerstad en ligt in de gemeente Groningen. SWS Meeroevers is opgericht in het jaar 2012 en aanvankelijk zijn we begonnen met 12 leerlingen. In de loop van de jaren is onze school gegroeid tot het huidig aantal leerlingen van ongeveer 360. De komende jaren zullen we doorgroeien naar tussen de 400 en 450 leerlingen.

Onze leerlingen komen voor 80% uit de wijken "Meeroevers" en "Tersluis" en voor de rest uit de Stad Groningen en de omliggende dorpen. Om voor alle kinderen uit de wijk een school te zijn waar kinderen een pluriform aanbod krijgen op levens beschouwend gebied hebben we in de eerste jaren samengewerkt met de vereniging voor Christelijk Onderwijs Midden en Oost-Groningen (VCOMOG) en het Centrum voor Vormingsonderwijs. De school is dan ook ontstaan uit een samenwerking tussen twee besturen. De stichting OPOS (Openbaar onderwijs) en VCOMOG (Christelijk onderwijs).

Met ingang van 1 januari 2020 is OPOS opgeheven en ging de school over naar een bestuur in de stad Groningen. In overleg met ouders (MR) en leerkrachten maakten we de overstap naar de Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG).

Toekomst

Sinds de opening van de school in 2012, is de school gehuisvest in een een tijdelijk gebouw. Momenteel zijn we druk bezig met het opstellen van een Programma van Eisen, waar het nieuwe schoolgebouw aan moet voldoen. Het streven is dat het in 2023 gerealisseerd is. Hierbij werken we samen met SKSG, onze huidige partner voor kinderopvang. De nieuwe school moet voldoen aan alle eisen voor een Integraal Kindcentrum. Een gebouw waar de gehele ontwikkeling van 0 t/m 12 jaar kan plaats vinden. Het ontwerpen van een nieuwe school doen wij niet alleen, we worden hierin begeleid door twee bureaus met veel ervaring op dit gebied. In een later stadium zullen ook ouders en kinderen hierbij betrokken worden.

Wilt u meer weten over onze plannen voor de toekomst? Neem eens een kijkje bij onze innovatieagenda, hier op de website.