Janneke de Ruiter- de Vries

Leerkracht GVO

Mijn naam is Janneke de Ruiter de Vries en woon in het Drentse Vries. Ik ben dochter, echtgenoot, (schoon)moeder en oma in mijn familie. Ik fiets graag, vooral lange afstanden en in mijn tuin kan ik mijn verwondering en creativiteit kwijt. En ik geef heel graag het vak GVO (Godsdienstig Vormings Onderwijs).

Ik vind het fascinerend om te zien dat ieder mens op zoek lijkt te zijn naar zingeving en doelen voor het bestaan. In de GVO lessen neem ik kinderen mee in verhalen uit de joods/christelijke traditie en soms ook uit andere godsdiensten of levensovertuigingen, zoals die in onze wereld voorkomen. Deze verhalen bieden prachtige kapstokken om verbinding te zoeken met de eigen leefwereld. Verder komen de belangrijke feesten, symbolen en rituelen in de lessen voorbij. Ik vind het belangrijk voor ieder kind om te leren dat er naast hun eigen mening nog vele andere zijn die ook recht hebben op een plek in de samenleving. In de lessen gaat het niet om de waarheidsvraag, maar om het verkennen.

Ik geniet iedere les weer van de gesprekken met de kinderen. Hun prachtige inzichten helpen mij ook om open en scherp te blijven.

Naar het teamoverzicht