Linda van Dijken

Leerkracht eiland groep 3-4

Sinds 2019 werk ik met heel veel plezier op SWS Meeroevers. Van maandag t/m woensdag sta ik voor groep 3/4. Naast het lesgeven doe ik dit jaar de leergang Specialist groep 3 bij het Cedin. Op deze manier hoop ik meer vakinhoudelijke kennis te kregen over het leren lezen, schrijven en rekenen. Binnen onze school zijn er verschillende leerteams waaraan leerkrachten deelnemen. Dit jaar ben ik naast mijn leergang ook procesbegeleider. In een klein groepje proberen wij goed zicht te houden op de doorgaande lijn.

Naar het teamoverzicht