Leerteams

Op SWS Meeroevers zijn alle groepsleerkrachten, naast hun lesgevende taken, ook betrokken bij één of meerdere leerteams. Deze leerteams bestaan uit meerdere leerkrachten die affiniteit hebben met de ontwikkeling binnen een bepaald leergebied. Een van deze leerkrachten is coördinator en coördineert hoe het leerteam te werk gaat. Dit leerteam is samen verantwoordelijk voor de kennis van innovaties en probeert dit, waar mogelijk, te implementeren in ons onderwijs. Over het algemeen werken de leerteams gedurende een jaar of meerdere jaren aan een verbetering van het onderwijs. Leerkrachten kunnen meerdere jaren in hetzelfde leerteam meedenken, maar hierin wordt ook jaarlijks geschoven. Hieronder zijn alle leerteams weergegeven en wordt een toelichting gegeven van wat er centraal staat binnen deze leerteams.

Informatie

Leerteams

Leerteam Taal en lezen

Dit leerteam coördineert alles op het gebied van taal en lezen, is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Daarnaast bewaakt dit leerteam de doorgaande lijn binnen de school en is het verantwoordelijk voor het taalbeleidsplan, bekijkt het de huidige en toekomstige methodes kritisch en organiseert het activiteiten rondom de Kinderboekenweek, poëzieweek en de nationale voorleesdagen.

Leerteam Rekenen

Dit leerteam coördineert alles op het gebied van rekenen en is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Daarnaast bewaakt dit leerteam de doorgaande lijn binnen de school en is het verantwoordelijk voor het rekenbeleidsplan,bekijkt het de huidige en toekomstige methodes kritisch en organiseert het activiteiten rondom de rekendag.

Leerteam Wereldoriëntatie

Dit leerteam coördineert alles op het gebied van wereldorientatie en is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Daarnaast bewaakt dit leerteam de doorgaande lijn binnen de school en is het verantwoordelijk voor het rekenbeleidsplan, bekijkt het de huidige en toekomstige methodes kritisch. 

Leerteam Cultuur

Dit leerteam maakt een jaarprogramma op het gebied van cultuur voor alle groepen. Het beheert het budget en coördineert culturele activiteiten.

Leerteam Bewegend Leren  

Dit leerteam vergaart en deelt zijn kennis op het gebied van bewegend leren. Hierbij wordt bewegen gecombineerd met het leren van andere vakken, zoals rekenen en taal.

Leerteam Begaafdheid en Levelwerk

Dit leerteam coördineert alles op het gebied van begaafdheid en is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Dit leerteam ondersteunt leerkrachten met het bieden van onderwijs aan leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Daarbij staan de signalering en de invulling van het onderwijs aan deze leerlingen centraal. Hierbij bewaakt het leerteam de doorgaande lijn binnen de school.

Leerteam Gedrag

Dit leerteam maakt beleid ten aanzien van gedrag in de school en is op de hoogte van de ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Daarnaast bewaakt dit leerteam de doorgaande lijn binnen de school. Dit leerteam ondersteunt leerkrachten bij leerlingen met gedragsuitdagingen door observaties in de klas, maar ook door gesprekken te voeren met de leerlingen, leerkrachten en/of ouders.

Leerteam Visible Learning en Formatief Assesment

Dit leerteam kijkt en onderzoekt hoe we als school Visible Learning en Formative Assesment in de school kunnen en willen implementeren.Het leerteam vergroot de kennis op dit gebied en deelt dit met het team. Daarnaast bewaakt dit leerteam de doorgaande lijn binnen de school op het gebied van Visible Learning.

Leerteam Digitaal en techniek

Dit leerteam coördineert alles op het gebied van ICT en techniek en is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Het leerteam is verantwoordelijk voor de doorgaande leerlijn op het gebied van ICT en techniek. Het organiseert de ICT-techniek maanden en geeft het team voorlichting over deze leergebieden.

Leerteam IKC ontwikkeling 

Dit leerteam onderzoekt samen met de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang naar mogelijkheden om samen activiteiten te organiseren. Daarnaast wordt er gewerkt aan een doorgaande leerlijn waarbij toegewerkt wordt naar het worden van een IntergraalKindCentrum.

Leerteam Stage

Dit leerteam onderhoudt de contacten met de opleidingsinstituten. Het coördineert de aanmeldingen van stagiaires en is de schakel tussen het team en de studenten.

Leerteam Public Relations

Dit leerteam denkt na over hoe wij ons als school willen profileren aan ouders en andere belangstellenden. Hierbij kan gedacht worden aan het onderhouden van de website en de manier van communiceren naar en met ouders.

Leerteam BHV

Dit leerteam organiseert de jaarlijkse BHV training voor leerkrachten en zorgt voor een actueel noodplan.

Leerteam Zorg

Dit leerteam ondersteunt en coacht leerkrachten bij het bieden van (passend)onderwijs.

Leerteam Unitbekwaam

Dit leerteam zet zich in om leerlingen voor te bereiden op het unitonderwijs. 

Leerteam Voortgezet Onderwijs

Dit leerteam onderhoudt contacten met het voortgezet onderwijs.