Leerteams

Op SWS Meeroevers zijn alle groepsleerkrachten, naast hun lesgevende taken, ook betrokken bij één of meerdere leerteams. Deze leerteams bestaan uit meerdere leerkrachten die affiniteit hebben met de ontwikkeling binnen een bepaald leergebied. Een van deze leerkrachten is coördinator en coördineert hoe het leerteam te werk gaat. Dit leerteam is samen verantwoordelijk voor de kennis van innovaties en probeert dit, waar mogelijk, te implementeren in ons onderwijs. Over het algemeen werken de leerteams gedurende een jaar of meerdere jaren aan een verbetering van het onderwijs. Leerkrachten kunnen meerdere jaren in hetzelfde leerteam meedenken, maar hierin wordt ook jaarlijks geschoven. Hieronder zijn alle leerteams weergegeven en wordt een toelichting gegeven van wat er centraal staat binnen deze leerteams.

Informatie

Leerteams

Leerteam thematisch werken

Dit leerteam houdt zich bezig met de organisatie van culturele activiteiten en waarborgt de doorgaande leerlijn op het gebied van: spelend leren, bewegend leren, spel bij kleuters, rekenen, taal, topondernemers. 

Leerteam gepersonaliseerd leren

Dit leerteam kijkt en onderzoekt hoe we als school Visible Learning en talentontwikkeling in de school kunnen en willen implementeren. Daarnaast bewaakt dit leerteam de doorgaande lijn binnen de school op het gebied van kindgesprekken en het portfolio. 

Leerteam procesbewakers

Dit leerteam bewaakt de doorgaande leerlijn. Het zorgt voor afstemming en verbinding tussen de eilanden.

Leerteam IKC ontwikkeling 

Dit leerteam onderzoekt samen met de pedagogisch medewerkers van de kinderopvang naar mogelijkheden om samen activiteiten te organiseren. Daarnaast wordt er gewerkt aan een doorgaande leerlijn waarbij toegewerkt wordt naar het worden van een IntergraalKindCentrum.

Leerteam Digitaal en techniek

Dit leerteam coördineert alles op het gebied van ICT en techniek en is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Het leerteam is verantwoordelijk voor de doorgaande leerlijn op het gebied van ICT en techniek. Het organiseert de ICT-techniek maanden en geeft het team voorlichting over deze leergebieden.

Leerteam Stage

Dit leerteam onderhoudt de contacten met de opleidingsinstituten. Het coördineert de aanmeldingen van stagiaires en is de schakel tussen het team en de studenten.

Leerteam Public Relations

Dit leerteam denkt na over hoe wij ons als school willen profileren aan ouders en andere belangstellenden. Hierbij kan gedacht worden aan het onderhouden van de website en de manier van communiceren naar en met ouders.

Leerteam Voortgezet Onderwijs

Dit leerteam onderhoudt contacten met het voortgezet onderwijs.

Leerteam BHV

Dit leerteam organiseert de jaarlijkse BHV training voor leerkrachten en zorgt voor een actueel noodplan.