Onderwijs met Lef en Liefde!

Onderwijs is er van nature op gericht talenten te ontwikkelen, nieuwe zaken te ontdekken, vooruitgang te boeken in wat we weten en kunnen. Voortdurend verleggen we onze grenzen. Dat doen we omdat ons bestaan en leven waardevol is. Dat vraagt van ons om durf en vertrouwen.

In het onderwijs dat we geven staat het kind centraal. De liefde voor het leven en het kind is onze passie. Leren in een omgeving van liefde maakt het kind gelukkig. Dan gaat leren spelenderwijs.

Missie VCOG
We dagen onze leerlingen uit hun talenten te ontplooien binnen de veilige omgeving van de school en eigenaarschap te ontwikkelen over hun eigen toekomst. We bieden innovatief, bezield en kwalitatief hoogstaand onderwijs. We zijn verbonden aan en betrokken bij onze leerlingen, hun ouders, onze medewerkers en de wijk waarin de scholen staan.

Visie VCOG

  • De leerling staat centraal. Onze inspiratiebron is onze liefde voor je kind, voor ons vak en onze identiteit die zich richt op liefde, saamhorigheid en respect voor ieder mens. We proberen kinderen uit te dagen de regie te pakken over hun eigen ontwikkeling.
  • Innovatief onderwijs: In ons onderwijs sluiten we aan bij wat de 21-eeuwse samenleving vraagt aan levensvaardigheden. 
  • Medewerkers zijn onze kostbaarste bron voor goed onderwijs. In ons beleid is zorg en ontwikkeling van hen en van hun loopbaan van groot belang.
  • Duurzame huisvesting. We streven naar scholen en terreinen die duurzaam en waar mogelijk energieneutraal zijn.
  • Samen en nooit alleen. We gaan voor een sterk partnerschap met ouders vanuit een wederzijdse, open en respectvolle relatie.