Schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Download het SOP

Basis

Als school hebben we de ambitie om geschikt te zijn voor alle kinderen vanuit de omgeving. Veel leerkrachten op onze school hebben hun MASTER SEN opleiding na hun basisopleiding gevolgd. Onze leerkrachten hebben daardoor naast hun groepsverantwoordelijkheid ook een schoolverantwoordelijkheid. Zij zijn bijvoorbeeld lid van het Leerteam rekenen of het Leerteam zorg. Voor meerbegaafden werken we met Levelwerk vanaf groep 2 en voor dit gebied hebben we ook een gespecialiseerde Intern begeleider. Daarnaast hebben we een kinderfysiotherapeut en een logopedist die onder schooltijd kinderen en leerkrachten begeleiden. Leerkrachten krijgen hierbij adviezen voorzaken die ze in hun lespraktijk kunnen aanpassen voor een leerling met een speciale uitdaging.

Gespecialiseerde hulp

Schermafbeelding 2019-10-16 om 09.47.06.png

Anti-pest programma

Onze school signaleert onder andere met ZIEN! en pakt pestgedrag aan met Taakspel. Als school zijn we zoveel mogelijk preventief bezig en reageren we alert op signalen van ouders. Ook onze orthopedagoog betrekken we bij de aanpak van pesten.

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via Zien. Vanaf schooljaar 2019 - 2020 gaan we werken met Schoolvensters.

Op school is een anti-pest coordinator en een vertrouwenspersoon aanwezig.