Identiteit

Op onze school kiezen ouders en hun kinderen voor de Openbare identiteit of de Christelijke identiteit. We werken met de methode Trefwoord. Ons levensbeschouwend onderwijs bestaat uit drie lessen:

  • De gezamenlijke Trefwoordles voor beide identiteiten over het thema. 
  • In de Christelijke identiteit volgt dan de Christelijke Trefwoordles en de les van de GVO docent.
  • In de Openbare identiteit is er na de gezamenlijke les de openbare Trefwoordles en een les Humanistisch vormingsonderwijs.

Naast Trefwoord behandelen we vanaf groep 5 de wereldgodsdiensten en het humanisme in het kader van Topondernemers. Dit doen we meestal door een aantal lessen te koppelen aan het bezoek van een synagoge of moskee.