Schoolgids

De schoolgids is een belangrijk document. Hierin vind je informatie over:

1. De school

1.1 Algemene gegevens
1.2 Profiel van de school

2. Het onderwijs

2.1 Groepen en leraren
2.2 Invulling onderwijstijd
2.3 Extra faciliteiten
2.4 Voor- en vroegschoolse educatie

3. Ondersteuning voor leerlingen

3.1 Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel
3.2 Veiligheid

4. Ouders en school

4.1 Hoe ouders worden betrokken
4.2 Vrijwillige ouderbijdrage
4.3 Schoolverzekering
4.4 Ziek melden en verlof aanvragen

5. Ontwikkeling van leerlingen

5.1 Tussentijdse toetsen
5.2 Eindtoets
5.3 Schooladviezen
5.4 Sociale ontwikkeling
5.5 Kwaliteitszorg

6. Schooltijden en opvang

6.1 Schooltijden
6.2 Opvang
6.3 Vakantierooster

De actuele schoolgids kun je hieronder bekijken: