Schoolgids

De schoolgids is een belangrijk document. Hierin vind je informatie over:

1. De school

1.1 Algemene gegevens
1.2 Missie en visie

2. Het onderwijs

2.1 Organisatie van het onderwijs
2.2 Het team
2.3 Aanbod voor het jonge kind
2.4 Kwaliteitszorg en schoolplan

3. Ondersteuning en veiligheid

3.1 Ondersteuning van leerlingen
3.2 Veiligheid op school

4. Handige informatie voor ouders

4.1 Hoe ouders worden betrokken
4.2 Vrijwillige ouderbijdrage
4.3 Ziek melden en verlof aanvragen
4.4 Toelatingsbeleid
4.5 NPO

5. Ontwikkeling en resultaten

5.1 Tussentijdse toetsen
5.2 Resultaten eindtoets
5.3 Schooladviezen
5.4 Sociale ontwikkeling

6. Schooltijden en opvang

6.1 Schooltijden
6.2 Opvang
6.3 Vakantierooster

De actuele schoolgids kun je hieronder bekijken: