Rots en Water

In het schooljaar 2021- 2022 zijn we gestart met Rots en Water lessen. Dit jaar krijgen deze lessen een vervolg en heeft Rots en water een vaste plek in het onderwijsprogramma. De lessen worden gegeven door Anne- Maaike en Thomas, beide vakleerkracht bewegingsonderwijs en zij hebben vorig jaar de basiscursus R&W en de specialisatiecursus R&W over het jonge kind gevolgd.  

Wat is Rots en Water?

Rots en Water is een psycho – Fysieke Sociale Competentietraining gericht op de sociaal – emotionele ontwikkeling van kinderen. Psychofysiek werken betekent dat doormiddel van fysieke oefeningen en spelen sociale vaardigheden worden aangeleerd. Dit kan voor het ene kind betekenen dat hij of zij weerbaarder mag worden als Rots of socialer en empathischer als Water. 

Wij gaan er vanuit dat beide goed zijn. Rots heeft kwaliteiten en Water ook. Sommige kinderen hebben echter heel veel van het één en minder van het ander. Samen gaan we op zoek naar een balans tussen die 2 en leren we wanneer je dit kan inzetten.  

Bij de Rots en water lessen staat de verbinding tussen het psychische en het fysieke altijd centraal. Elke oefening kent een basis van gronden en centreren. Dit zorgt voor rust in je lijf en je hoofd, waarna kinderen een bewuste keus kunnen maken tussen een confronterende rotsactie of een verbindende wateractie. En na de actie, via een moment van zelfreflectie, jezelf afvragen wat je hebt gedaan en of dit anders had gekund.  

Waarom Rots en Water?

Ondersteuning bieden in de sociaal emotionele ontwikkeling hetgeen zorgt voor:

  • Sociaal vaardige kinderen
  • Veerkracht en weerbaarheid
  • Betere sfeer in de klas en op school
  • Bewezen minder pestgedrag en op later leeftijd minder seksueel grensoverschrijdend gedrag en geweld in het algemeen

Hoe geven we dat vorm op SWS Meeroevers?

Ieder leerjaar krijgt ongeveer 10 weken lang Rots en Water lessen van Thomas of Anne-Maaike. Groep 5 t/m 8 krijgt van ons beide les. Dit zodat leerlingen zich makkelijker kunnen spiegelen aan één van ons en om de leerlingen beter te begeleiden. Er is per leerjaar een speciale opbouw. Daarom hebben we ervoor gekozen om de lessen per leerjaar aan te bieden. Groep 1 tot en met 6 krijgt voornamelijk voorbereidende spellen die een basis leggen voor de stof die aangeboden wordt in groep 7/ 8. Het programma voor groep 7/ 8 bevat 24 lessen. Echter behandelen wij de eerste 15 lessen. Dit omdat de laatste lessen meer gericht zijn op de leeftijd 14+.