Bewegend Leren Rekenen

4 oktober 2019

De afgelopen weken zijn we in groep 4 aan het ontdekken wat de getallen tot de 100 nou precies zijn. Doel: wanneer er voldoende getalbegrip is, kan er (beter) gerekend worden onder de 100. De positie en de waarde van de getallen zijn hierbij heel belangrijk.

In groep 4 hebben alle kinderen een Snappet gekregen om op te werken. En dat is prachtig! Het is alleen niet de enige manier waarmee we met rekenen bezig zijn. Naast werken met materialen, passen we ook bewegend leren toe.
Vorige week maandag was het gelukkig net droog toen we naar buiten gingen en hebben beide groepen 4 de volgende rekenopdracht gedaan:

  • Pak een getal onder de 100 en spreek het uit.
  • Schrijf met stoepkrijt de waarde van de getallen op: 85 = 80 en 5
  • Loop of ren naar de kralenketting en schuif de juiste hoeveelheid kralen op
  • Loop of ren naar de getallenlijn van pionnen en leg de getallen op de juiste volgorde.

Dinsdag was het wat mooier weer en zijn de beide groepen 4 los van elkaar nog eens hiermee aan het werk geweest.
Erg leuk om in beweging te zijn, met een maatje samen te werken en te leren!

Terug naar overzicht