Innovatieagenda

De innovatieagenda is voor ons een belangrijk document. Hierin beschrijven we de koers van onze school voor de komende jaren. De innovatieagenda is het meerjarenplan en het jaarplan in één stuk. Het jaarplan wordt jaarlijks vernieuwd.

In de innovatieagenda vind je informatie over:

1. De school en haar omgeving

1.1 Onze school in de wijk
1.2 Bestuur
1.3 Opvang

2. Uitgangspunten en schoolbestuur

2.1 Missie
2.2 Visie

3. Schoolconcept SWS Meeroevers

3.1 Kenmerken van ons onderwijs
3.2 Kinderen en leerkrachten (coaches) centraal
3.3 Onze organisatie kent drie Fasen van ontwikkeling

4. Wettelijke opdrachten

4.1 Onderwijskwaliteit: ambities en bewaking
4.2 Onderwijstijd
4.3 De inhoud van ons onderwijs
4.4 Kaders: wat hebben onze leerlingen nodig?
4.5 De leerlingzorg

5. Analyse van het functioneren van de school

5.1 Vijf onderwerpen nader bekeken
- Leerkrachtvaadigheden
- Leiderschap
- Samenwerkingscultuur
- Focus op resultaten
- Besluitvorming

6. Ambities en meerjarenbeleid op hoofdlijnen

6.1 Onderwijs en arbeidsmarkt
6.2 Onderwijs 3.0 (Jan Rotmans)
6.3 Onze kinderen
6.4 Feedbackcultuur
6.5 Integraal kindcentrum/samenwerkingspartners
6.6 Waar we de komende jaren verder aan gaan werken

Hieronder kun je de innovatieagenda downloaden en bekijken.

Download de innovatieagenda 2019-2023