Eline Dijkstra

Leerkracht eiland groep 5-6

Hoi allemaal, Eline hier!

Na het afronden van de pabo aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden (ja, een echte Friezin in ons midden) ben ik in 2019 terecht gekomen op SWS Meeroevers. Hier heb ik gewerkt in de groepen 5,6,7 en 8. Op het heden ben ik werkzaam op eiland 5/6. 

Op ons eiland proberen we een krachtige leeromgeving neer te zetten voor de leerlingen.  We doen dit op een vernieuwende manier. Dat betekent dat er van kinderen nieuwe vaardigheden worden gevraagd. Ik vind het geweldig leuk om naast de basiskennis ook andere vaardigheden aan te leren bij de kinderen. Leerlingen leren plannen, met iedereen samenwerken, burgerschapsvorming, hun creativiteit en talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Eigenlijk proberen we ze klaar te stomen voor "het grote mensenleven". Ik krijg daar energie van.

Ik zet veel in op sfeer in de klas. Maar besteed ook veel tijd om een goede band met ieder kind op te bouwen, ik vind het belangrijk dat iedereen met plezier naar school gaat. Ik krijg er veel energie van wanneer ik merk dat een leerling zich fijn voelt en het naar de zin heeft op school. Verder zet ik graag in op het bevorderen van succeservaringen en het ontdekken van verborgen talenten. 

Naast dat ik mij bezighoud met het verder ontwikkelen van het vernieuwingsonderwijs zit ik ook in het leerteam Identiteit. We zorgen ervoor dat alle leerlingen van SWS Meeroevers in aanraking komen met verschillende wereldgodsdiensten. Vanaf groep 5 gaan we ook op excursies naar bijvoorbeeld de Joodse synagoge of de moskee. Ook verzorgen we de paas- en kerstvoorstellingen in de school.  Daarnaast ben ik procesbegeleider op de school. Op dit moment volg ik de Master Educational Needs aan de Hogeschool van Utrecht.

'Als iets niet kapot is, repareer het dan niet. Als iets werkt, doe het vaker. Als iets niet werkt, doe het anders'.

Oant sjen! Moi!

Eline

Naar het teamoverzicht