Eline Dijkstra

Leerkracht eiland groep 5-6

Eline hier!

Na het afronden van de pabo aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden (ja, een echte Friezin in ons midden) ben ik 4 jaar geleden terecht gekomen op SWS Meeroevers. Na 2 jaren de uitdaging gezocht te hebben in de units, ben ik nu verhuisd naar eiland groep 5-6. Hier heb ik de stamgroep 6B onder mijn hoede. We proberen de leerlingen van groep 5 en 6 voor te breiden op het werken in een unit. Dat betekent dat er van kinderen nieuwe vaardigheden worden gevraagd. Ik vind het geweldig leuk om naast de basiskennis ook andere vaardigheden aan te leren bij de kinderen. Leerlingen leren plannen, met iedereen samenwerken, hun creativiteit en talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen. Eigenlijk proberen we ze klaar te stomen voor "het grote mensenleven". Ik krijg daar energie van.

Ik zet veel in op sfeer in de klas. Maar besteed ook veel tijd aan een goede band met ieder kind, ik vind het belangrijk dat iedereen met plezier naar school gaat. Ik krijg er veel energie van wanneer ik merk dat een leerling zich fijn voelt en het naar de zin heeft op school. Naast dat ik mij bezig houd met het verder ontwikkelen van het vernieuwingsonderwijs zit ik ook in het leerteam Identiteit. We zorgen ervoor dat alle leerlingen van SWS Meeroevers in aanraking komen met verschillende wereldgodsdiensten. Vanaf groep 5 gaan we ook op excursies naar bijvoorbeeld de Joodse synagoge of de moskee. Ook verzorgen we de paas- en kerstvoorstellingen in de school. Daarnaast zit ik in het leerteam rekenen, omdat dit mijn expertise is binnen het unitonderwijs. Tot slot heb ik me ook aangesloten bij het leerteam gedrag, omdat mijn interesses hier liggen.

Oant sjen! Moi!

Eline

Naar het teamoverzicht