Ilse Trip

Leerkracht eiland groep 3-4

Mijn naam is Ilse Trip en ik werk op maandag, dinsdag en woensdag in eiland groep 3-4. Ik vind het fantastisch om aan deze leeftijdsgroep les te mogen geven en te mogen bijdragen aan het verbreden en verdiepen van de kennis en vaardigheden.

Naast de schoolse werkvormen, werk ik het liefst spelenderwijs. Spelen is de manier waarop jonge leerlingen leren. Spelen is niet alleen leuk, maar het stimuleert ook alle brede ontwikkelingsgebieden, zoals motoriek, taal en het denkvermogen. Hoe mooi is het om kinderen bewegend en via spel te laten leren?! Om deze reden zit ik in het leerteam bewegend leren en probeer ik alle kinderen en collega´s te enthousiasmeren om meer te bewegen bij het leren. Bewegen is gezond, het zorgt voor een betere concentratie en voor meer plezier bij het leren.

Daarnaast ben ik cultuurcoördinator. Dit houdt in dat ik contacten leg met de culturele omgeving. Ik zorg ervoor dat alle kinderen op school een paar keer per jaar in aanraking komen met cultuur. Hierbij valt te denken aan beeldende kunst, dans, drama, muziek, media, literatuur en erfgoed. Door cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen nieuwe talenten. Ze leren een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen.

Naast school zijn mijn hobby´s sporten, creatief bezig zijn en lachen.

Naar het teamoverzicht