Jennie van Ringh

Intern begeleider onder-/middenbouw

Ik ben Jennie van Ringh en ik werk vanaf de start van de school op SWS Meeroevers.

Binnen de school werk ik als intern begeleider, bouwcoach en taalcoördinator.

Als intern begeleider bestaan mijn taken voornamelijk uit het coördineren van de zorg. Dit houdt onder andere in dat ik leerkrachten ondersteun in de begeleiding van leerlingen. We spreken over de resultaten en de sociaal-emotionele ontwikkeling en voeren gesprekken met ouders en kinderen die extra zorg nodig hebben. Verder heb ik contacten met externen, zoals de GGD, logopedie, fysiotherapie, dyslexiezorg e.d. Ik werk voornamelijk als intern begeleider in de onder- en middenbouw.

Op dit moment ben ik betrokken als bouwcoach in de middenbouw. Hier zijn we bezig met de overgang van groep 2 naar groep 3, doorlopende leerlijnen en bewegend leren.

Het is fijn om samen te werken in een team met enthousiaste collega's om zo te werken aan een gezamenlijke ontwikkeling.

Zien dat leerlingen groeien en plezier hebben is waar je zelf energie van krijgt.

Wilt u contact met mij? j.vanringh@vcog.nl

Naar het teamoverzicht