Renske Swierstra

Leerkracht eiland groep 3-4

Hallo, mijn naam is Renske Swierstra.

In 2018 ben ik afgestudeerd aan de pedagogische academie HanzeHogeschool in Groningen. Tijdens deze opleiding heb ik de mogelijkheid gekregen om een minor bewegingsonderwijs te doen, hierdoor ben ik ook gekwalificeerd als gymleerkracht. In september 2018 ben ik begonnen in een kleutergroep op SWS Meeroevers. Na vier heerlijke jaren als kleuterjuf, sta ik nu voor groep 3-4!

Het is mijn ambitie om aan kinderen mee te geven dat naar school gaan leuk is. Daarom hecht ik in de klas veel waarde aan veiligheid en respect hebben voor elkaar naast het hebben van heel veel plezier. Ik wil de leerlingen begeleiden en helpen waar dat nodig is, maar het is ook zo mooi om de kinderen elkaar te laten helpen, want van elkaar leer je het meest!

Elke ochtend als ik bij de klas kom en een heleboel heel blije gezichten op mij zie wachten, dan begint mijn dag altijd goed!

Naast het lesgeven en begeleiden van de kinderen op eiland groep 3-4, houd ik mij bezig met verschillende taken op SWS Meeroevers. Zo zit ik in de medezeggenschapsraad, ik wil weten wat er komt kijken bij de organisatie van een school en wil hier graag over meedenken. Ook ben ik stagecoördinator, ik plaats studenten die op onze school stage komen lopen en in onderhoud contacten met opleidingen en hogescholen. Daarnaast houd ik mij bezig met het regelen van de BHV, het onderhouden van de website en de sociale media.

Naar het teamoverzicht