Renske Swierstra

Leerkracht eiland groep 1-2

Hallo, mijn naam is Renkse Swierstra.

In 2018 ben ik afgestudeerd aan de pedagogische academie HanzeHogeschool in Groningen. Tijdens deze opleiding heb ik de mogelijkheid gekregen om een minor bewegingsonderwijs te doen, hierdoor ben ik ook gekwalificeerd als gymleerkracht. In september 2018 ben ik begonnen in een kleutergroep op SWS Meeroevers. Momenteel sta ik hier nog steeds vijf dagen voor de groep.

Het werken in eiland groep 1-2 bevalt mij ontzettend goed, onder andere omdat ik zo een essentiële bijdrage kan leveren aan de start van de schoolcarrière van het kind. Het is mijn ambitie om aan de kinderen mee te geven dat naar school gaan leuk is. Daarom hecht ik in de klas veel waarde aan veiligheid en respect hebben voor elkaar naast het hebben van heel veel plezier. Ik wil de leerlingen begeleiden en helpen waar dat nodig is, maar het is nog mooier om de kinderen elkaar te laten helpen, want van elkaar leer je het meest! Elke ochtend als ik bij de klas kom en een heleboel heel blije gezichten op mij zie wachten, dan begint mijn dag altijd goed!

Ik ben verbonden aan verschillende leerteams op SWS Meeroevers. Ik kan mijn passie voor bewegen en leren kwijt in het leerteam bewegend leren, daarnaast zit ik in de Medezeggenschapsraad. Ik wil weten wat er komt kijken bij de organisatie van een school en wil hier graag over meedenken. Ook ben ik stagecoördinator en ben ik verbonden aan het leerteam BHV. Sinds dit jaar versterk ik ook het leerteam Public Relations. 

Naar het teamoverzicht