Robin Langevoort

ICT

Hallo, ik ben Robin Langevoort en ik zorg sinds 2018 voor de ICT werkzaamheden. Onze school probeert de kinderen zo veel mogelijk voor te bereiden op de digitale wereld, die steeds belangrijker wordt in onze samenleving. Ik bied hierbij zoveel mogelijk ondersteuning, door ervoor te zorgen dat de kinderen en leerkrachten de benodigde materialen kunnen gebruiken (denk hierbij aan het gebruik van chromebooks, ipads en digiborden). Natuurlijk gaat er wel eens iets mis met de materialen. Ik doe dan mijn best om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen. Veel kinderen kunnen ook thuis werken, en ik bied hiervoor ook ondersteuning aan.

Als ICT-er vond ik het ook logisch om in het Leerteam Digitaal en Techniek deel te nemen, zodat we binnen de school blijven vernieuwen (voor meer informatie hierover, kan je terecht in de sectie ''Leerteams'' op onze website).

Wilt u contact met mij? r.langevoort@vcog.nl

Naar het teamoverzicht