Yvonne Lubben

Leerkracht eiland groep 3-4 en beeldcoach

Mijn naam is Yvonne Lubben.

Ik werk met veel plezier op Eiland groep 3-4. Het mooie aan Eiland groep 3-4 is dat de kinderen elke dag heel enthousiast binnenkomen. Ze willen zo graag leren lezen, schrijven en rekenen! In het begin hebben de kinderen nog veel behoefte om al handelend en spelend te leren. We komen graag tegemoet aan deze behoefte. Op Eiland groep 1-2 hebben kinderen het rollenspel leren spelen. Op Eiland groep 3-4 bouwen we dit spel uit met de dingen die ze leren op ons eiland. Zo worden bijvoorbeeld menukaarten geschreven als we spelend leren over het restaurant. En wordt er ook echt betaald na afloop. Zo leren kinderen, al spelend, omgaan met geld. In de ochtend leren we lezen, schrijven, rekenen, in de middag passen we dit toe in ons spel.

'Je mag er zijn!' past heel goed bij mij als leerkracht. Ieder kind is anders, uniek en maakt een eigen ontwikkeling door. Ik geloof in de kracht van 'samen' voor de kinderen. Ouders en leerkrachten kijken samen naar de ontwikkeling van het kind. Naast leerkracht basisonderwijs ben ik ook opgeleid als Remedial Teacher, Video Interactie Begeleider en Gedragsspecialist (MasterEN). Het is fijn om deze expertises te kunnen inzetten in het onderwijs en de persoonlijke begeleiding van de kinderen. Naast leerkracht, ben ik Beeldcoach op SWS Meeroevers. Ik begeleid mijn collega's met behulp van video-opnames. Samen kijken naar gedrag, leerbehoeften, ontwikkelbehoeften van kinderen zorgt voor onderwijs op een hoger niveau. Zo werken we op SWS Meeroevers aan professionalisering van ons vak.

Ik ben verbonden aan de leerteams:

  • Taal. Het leerteam Taal heb ik gekozen omdat kinderen aan het begin van eiland 2 veel met taal/lezen bezig zijn. Ze leren het begin van de geschreven taal. Welke letter is dat? Wat staat er? Hoe kunnen we met plezier blijven lezen, teksten maken, creatief zijn met taal? Ik denk er graag over mee.
  • Portfolio. Samen met collega's kijken we naar de kindgesprekken en de portfolio's. Hoe kunnen we daarin een doorgaande lijn aanbrengen en hoe zorgen we ervoor dat het portfolio voor elk kind en elke ouder een mooi document wordt waarin de ontwikkeling van een kind, in de loop van de jaren, te zien is.
  • Activiteiten. Ik denk er graag over mee om leuke activiteiten voor de kinderen te helpen organiseren. Zo sloten we de kinderboekenweek af met een Vossenjacht. We organiseren Sinterklaas, Kerst, laatste schooldag etc. Dit kunnen we echter niet alleen. Gelukkig helpt een groep enthousiaste ouders ons daarbij mee.

In mijn vrije tijd zing (popkoor) en sport (hardlopen, fietsen, wandelen) ik graag.

Tot ziens.
Een hartelijke groet,

Yvonne Lubben

Naar het teamoverzicht