Informatie eiland groep 5-6

Leren leren...

Als de kinderen van eiland 3/4 komen, gaan we op eiland 5/6 weer een stukje verder met het leren. Dit houdt in dat er naast veel vakken die de leerlingen al kennen, ook nieuwe doelen en lessen aangeboden worden. Een nieuw vak vanaf groep 5 is Topo(grafie). We zetten hierbij in op het ''leren-leren''. Want hoe leer je nu een aantal plaatsen uit je hoofd en op welke manier lukt dit goed? Wat is een handige aanpak? Samenvattend is dat we een omslag proberen te maken: kunnen reflecteren op je eigen handelen en hier vervolgens mee verder gaan. Op deze manier krijgen kinderen inzicht in hun eigen leerproces.

Snappet...

In de basis besteden wij op ons eiland veel aandacht aan (begrijpend) lezen, taal, spelling en rekenen. Wij maken hierbij gebruik van een Chromebook, in combinatie met de leerlijnen van Snappet. Deze leerlijnen zijn uitgewerkt aan de hand van de kerndoelen voor groep 1 t/m 8 in het basisonderwijs, zoals de overheid deze verplicht heeft gesteld. Het fijne aan het werken met Snappet is dat het onderwijs heel snel en adaptief is. Als leerkracht zie je in een oogopslag waar de kinderen op vastlopen en kun je direct actie ondernemen door verlengde of extra instructie aan te bieden. Daarnaast krijgen de kinderen zelf snel feedback op het door hun gemaakte werk. Zo hebben zij zelf ook inzicht in hun eigen vaardigheden. Na het maken van een les, past Snappet zich automatisch aan dan kan een kind meteen op zijn of haar eigen niveau verder werken. Dit voorkomt veel herhaling, te makkelijke lessen of juist te moeilijke opdrachten. Samen met de leerkracht leren de kinderen te reflecteren op het door hun gemaakte leerproces of product.

Anders leren...

Naast het werken op de Chromebooks, is het belangrijk dat kinderen ook op andere manieren leren werken aan leerdoelen. Hier proberen wij dan ook voldoende aandacht aan te besteden. Daarom werken wij ook zeker niet de hele schooldag op onze Chromebooks. Wij zien dat het belangrijk is om de technische leesvaardigheid van de kinderen goed te onderhouden en te bevorderen. Het maken van leeskilometers blijft daarom belangrijk: hoe meer kinderen lezen, hoe beter ze om kunnen gaan met de lessen die aangeboden worden. Want blijft het leesniveau achter? Dan is het lastig om goed mee te kunnen doen met het tempo van de lessen. Ook zijn er verschillende vakken waarbij de ontwikkeling van de fijne en grove motoriek centraal staan, zoals: bewegingsonderwijs door een vakleerkracht, schrijven en kunstzinnige oriëntatie(tekenen en handvaardigheid). Deze werkvormen komen allemaal terug binnen de ateliers. Toetsen doen we op ons eiland niet veel. Alleen de afgesproken IEP-toetsen. Deze toetsen maken wij formatief, zodat de leerlingen voor zichzelf weten waar ze staan en waar ze nog aan moeten werken.

Sociaal emotioneel...

Waar wij binnen het eiland veel tijd en aandacht aan besteden zijn de sociale vaardigheden. Hoe gaan wij met elkaar om? Dit doen we onder andere door de sociale weerbaarheids-training 'rots en water' te volgen met de basisgroep. Dit is een nieuwe toevoeging aan ons leerstofaanbod. Ook gaan wij aan de slag met burgerschapsvorming, dit doen wij met behulp van 'SterkWerk' Hoe creëer je een prettig werk- en leerklimaat? Hoe los je zelf problemen op? Maar ook: hoe plan ik mijn werk in? Hoe leer ik met iedereen samen te werken? Hoe leer ik zuinig om te gaan met de materialen op school? Om hier met elkaar afspraken over te maken, houden wij in de basisgroep klassenvergaderingen en zorgen voor een 'mini samenleving' waarin iedereen een rol te vervullen heeft. Op deze rol solliciteren de leerlingen. En in de loop van de tijd kan het zijn dat een andere rol beter past bij een leerling. Het open durven staan voor het ontvangen en het geven van feedback staat centraal. Het gebruik maken van elkaars talenten en ook weten dat je niet overal goed in kunt of hoeft te zijn.

Kortom: twee prachtig jaren waarin wij de kinderen heel snel groot zien worden en mooie stappen zien maken.

Leerkrachten groep 5-6