Eiland groep 7-8

Op eiland groep 7-8 werken we vanuit basisgroepen en groepsdoorbrekend. Dit betekent dat de instructies gezamenlijk worden gegeven en er veel wordt samengewerkt door de kinderen uit de verschillende basisgroepen. Ook is dit te zien aan onze inrichting. Wij hebben een groot leerplein dat is opgedeeld in verschillende werkplekken. Op het leerplein is er rekening gehouden met kinderen die niet altijd aan een tafel of op een stoel werken. Daarom zijn er naast gewone tafels en stoelen ook deskbikes, statafels en zitzakken.

Instructies
Elk kind leert op zijn eigen tempo en daarom proberen wij hier zoveel mogelijk op aan te sluiten. Dit doen wij doormiddel van instructies op niveau. Elke instructie begint met een check in opgave. Heb je deze goed, dan hoef je de instructie niet te volgen en kan je zelfstandig aan het werk met dat leerdoel. Heb jij deze fout of vind je het toch lastig, dan volg je de instructie. Hierin proberen we aan te sluiten bij de behoeften van ieder kind. Zo kan het zijn dan we met individuele leerlingen persoonlijke afspraken hierover maken.

Kindgesprekken
We proberen kinderen eigenaar te maken van hun eigen leerproces door samen met hen het onderwijs vorm te geven. Minimaal één keer in de maand zijn er daarom kindgesprekken. In dit gesprek maken kinderen samen met de leerkracht hun eigen 'mijn plan'. Hier wordt er gekeken naar werkhouding, gedrag, talent, sterkwerkrol en vakken. De kinderen bespreken dan hoe ze ervoor staan, wat hun volgende stap is en wat ze hiervoor nodig hebben. Dit plan is ook te vinden in hun portfolio.

Sterkwerk en Klassenvergadering
Wij doen mee met het programma van de RUG: Sterkwerk. Hierbij krijgen de kinderen een rol/verantwoordelijkheid voor een bepaalde tijd. Je kan hierbij denken aan rollen als gids voor nieuwe ouders, plantenverzorger of de complimentenchef. Wekelijks is er een klassenvergadering. Tijdens de vergadering bespreken ze hoe het gaat op school/in de klas. Dit alles bevordert bij kinderen eigenaarschap: ze nemen gezamenlijk besluiten en zoeken naar oplossingen als er een probleem is. Ook heeft elke basisgroep klassengeld. Ze kunnen tijdens vergaderingen bespreken wat ze hiermee doen. Een feestje, speelgoed voor op het plein of ander materiaal. Met elkaar creëren we een fijn klimaat waarin je erbij hoort en jezelf mag ontwikkelen.

Leerkrachten groep 7-8