Informatie Eiland groep 3-4

Op Eiland groep 3-4 komen de kinderen die toe zijn aan het leren van instrumentele vaardigheden zoals lezen, rekenen en schrijven. De kinderen maken hierin een ontwikkeling door en aan het eind van Eiland groep 3-4 is een goede start gemaakt met deze vaardigheden. De kinderen zijn toe om meer eigenaarschap te nemen voor hun ontwikkeling.

Op Eiland groep 3-4 is het aanbod heel breed. Kinderen leren de belangrijke instrumentele vaardigheden, maken kennis met verschillend werkvormen (samenwerken, zelfstandig werken, groepswerk, diverse kringen, spelend leren, bewegend leren etc.) Ook maken de kinderen kennis met verschillende technieken zoals tekenen, schilderen, koken/bakken, knutselen, kleien) en maken de kinderen kennis met spelend leren naar aanleiding van een thema uit de echte wereld. Wanneer kinderen met veel werkvormen en technieken kennis hebben gemaakt, kunnen de kinderen op het volgende Eiland daar hun voordeel mee doen. Ze hebben op Eiland groep 3-4 ervaren of ze graag samenwerken of liever zelfstandig. Ze weten uit ervaring welke verwerking het beste bij hen past.

Een dag op Eiland groep 3-4 ziet er als volgt uit:

  • De kinderen starten de dag in hun vaste groep. Daar vindt de dagopening plaats en belangrijke zaken van die dag worden doorgenomen.
  • Hierna volgt een leesblok waarin lezen, taal en spelling centraal staan. Kinderen werken op hun niveau aan hun taal- en leesontwikkeling. Dat begint in groep 3 met het leren van alle letters en het lezen van woorden en zinnen. In groep 4 vindt de overgang plaats van aanvankelijk naar voortgezet technisch lezen. Het leestempo gaat een steeds belangrijker rol spelen. Ook de woordenschat wordt vergroot met lezen, wat belangrijk is voor het begrijpend lezen. Naast lezen, taal en spelling schrijven de kinderen ook dagelijks in een schrijfschrift.
  • In de eerste pauze spelen de kinderen van Eiland groep 3-4 gezamenlijk buiten. In de eerste periode van het schooljaar wordt er dagelijks door leerkrachten een spel aangeboden. De kinderen mogen zelf kiezen of ze hieraan meedoen of zelf vrij willen spelen. Terug in de klas eten de kinderen hun meegenomen fruit en luisteren ze naar een verhaal dat voorgelezen wordt door de leerkracht.
  • Vervolgens volgt een rekenblok. De kinderen werken op hun eigen niveau aan hun rekenontwikkeling. Thema's die op Eiland groep 3-4 aan de orde zijn: splitsen van getallen tot 20, sommen tot en met 100, tafels, klokkijken, rekenen met geld, meten, wegen, inhoudsmaten, bouwen met blokjes, figuren, getallenlijn, etc.
  • In de tweede pauze, de middagpauze, gaan we ook weer eerst naar buiten. Daarna lunchen we met groep. Vaak volgt hierna een educatief filmpje.
  • In de middag is er eerst tijd voor schrijven/Engels/muziek. De rest van de middag wordt besteed aan Spelend Leren. We kiezen op Eiland groep 3-4 (vaak samen met de kinderen) een thema om over te leren en mee te spelen.
  • Op bepaalde dagen staat gymnastiek op het programma. Dit wordt gegeven door vakleerkrachten.

Samenvattend komt het erop neer dat de kinderen in de ochtend de instrumentele vaardigheden leren en dat ze die in de middag in hun spel kunnen toepassen.

Leerkrachten groep 3-4